KATEDROS NAUJIENOS | 2018-06-17

2018-03-12 | Klebonas
pnk-newss.png

POPIEŽIAUS INTENCIJA BIRŽELIO MĖNESĮ

popiezius

Kad socialiniai tinklai skatintų solidarumą bei pagarbą žmonių kitoniškumui.

BIRŽELINĖS PAMALDOS

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.

Kviečiame tikinčiuosius katedroje dalyvauti birželinėse pamaldose 17.40 val. ir drauge giedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją.

SVEIKINAME

kun jub 2018 01

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis.

- Gyvojo rožinio draugijos, Marijos Legiono ir kitų, su Marijos kultu susijusi informacija ir skelbimai nuo šiol bus talpinami skelbimų lentoje, esančioje prie centrinio katedros iėjimo ties aukų dėžute, skirta Marijos radijui.

NAUJI BAŽNYČIOS NARIAI

Laurynas

Dominica

Toma

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos.

PRIĖMĖ SANTUOKOS SAKRAMENTĄ

Deividas ir Sonata

Martynas ir Deimantė

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos.

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE

Genadijus Grilauskas 60 m.

Arūnas Milaševičius 56 m.

Regina Gruvičienė 77 m.

Stasė Jančiorienė 64 m.

Stasė Žiūrienė 84 m.

Romualdas Vitartas 50 m.

< atgal į sąrašą