KATEDROS NAUJIENOS | 2018-08-12

2018-07-18 | Klebonas
pnk-newss.png

POPIEŽIAUS INTENCIJA RUGPJŪČIO MĖNESĮ

popiezius

Kad didieji ekonominiai bei politiniai pasirinkimai saugotų šeimas kaip žmonijos turtą.

GARBINIMO VALANDA per Marijos radiją

m radijas 01

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“nuo 19 iki 19.40 val.

Po vakarinių šv. Mišių dvasininkas išstato Švč. Sakramentą adoracijai ir nuo 19 val. drauge meldžiasi Rožinio slėpinį su trumpais mąstymais.

Po maldos – Švč. M. Marijos litanija bei palaiminimas Švč. Sakramentu. Kviečiame įvairias bendruomenes įsipareigoti ir įsijungti į bendrą maldą.

Dėkojame pašvęstojo gyvenimo seserims ir Gyvojo Rožinio draugijos nariams, kurie jau meldėsi „Garbinimo valandą“ kartu su Marijos radijo klausytojais. 

ŠVČ. M .MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ (ŽOLINĖS) IŠKILMĖS TVARKARAŠTIS

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROJE

Šv. Mišių tvarka 8; 9.15; 10.30, 12 ir 18 val.

KREKENAVOS BAZILIKOJE

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM ganytojiškas laiškas piligrimams Žolinės atlaidų proga>>

Zoline2018

Daugiau informacijos >>

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis.

- Gyvojo rožinio draugijos, Marijos Legiono ir kitų, su Marijos kultu susijusi informacija ir skelbimai nuo šiol bus talpinami skelbimų lentoje, esančioje prie centrinio katedros iėjimo ties aukų dėžute, skirta Marijos radijui.

NAUJI BAŽNYČIOS NARIAI

Pakrikštyta 7 vaikai.

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos.

PRIĖMĖ SANTUOKOS SAKRAMENTĄ

2 poros.

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos.

PADĖKA

Dėkojame Genovaitei MASKALIŪNIENEI už piniginę auką (120 Eur) katedros šildymui. Telaimina Dievas!

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE

Joana Šarkienė 83 m.

Jadvyga Andriūnienė 83 m.

Algimantas Karosas 87 m.

Alfonsas Stumbris 73 m.,

Vladas Jankauskas 76 m.

Stanislava Milaševičienė 88 m.

Genė Dirsienė 92 m.,

Elena Vasiljeva 84 m.

 

< atgal į sąrašą