KATEDROS NAUJIENOS | 2017-09-17

2017-08-27 | Klebonas
pnk-newss.png

PAMALDŲ LAIKAS

Rugsėjo 23 d. (šeštadienį) katedroje truputį keisis šv. Mišių tvarka: 8, 9, 10.30 (melsis Lietuvos Policija), 12 ir 18 val.

REGISTRACIJA SAKRAMENTAMS

Prasidėjo vaikų ir jaunimo registracija Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentams Panevėžio katedroje.

Registracijos anketas galite rasti: katedros zakristijoje, raštinėje ir internetiniame puslapyje >>

KATECHUMENATAS

Spalio 1 d. (sekmadienį) 12 val. į Panevėžio katedrą kviečiame suaugusiuosius, kurie norėtų priimti Krikštą, Sutvirtinimą ir Pirmąją Komuniją.

Taip pat kviečiame ir tuos, kurie norėtų pagilinti savo tikėjimą. Melsimės šv. Mišiose, o po jų aptarsime katechumenato kelią, kuris truks iki birželio mėnesio (šv. Mišios sekmadieniais ir kassavaitiniai susitikimai).

Registruotis iki rugsėjo 29 d. Anketų teiraukitės zakristijoje, raštinėje (darbo dienomis) arba užsukite į parapijos svetainę.

ŠVENTOJO TĖVO INTENCIJA RUGSĖJO MĖNESIUI

Už mūsų parapijas, kad jos, misionieriškos dvasios įkvėptos, taptų vietomis, kur skleidžiamas tikėjimas ir liudijama artimo meilė.

PADĖKA

Dėkojame Janinai Janionienei už piniginę auką (30 Eur) katedrai.

Telaimina Dievas.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Švč. Sakramento adoracija perkeliama į katedros kairėje esantį šoninį altorių. Tikime, kad šioje  koplyčioje melstis bus šilčiau ir jaukiau, juolab, kad žvilgsnis į eucharistinį Jėzų nebus toks tolimas, koks buvo prie centrinio altoriaus.

Adoruotojų registracijos staliukas bus prie Švč. Sakramento koplyčios.

Melskime, kad Dievas mums atsiųstų dosnių aukotojų. Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis. Dėkojame UAB „Ekskomisarų biurui“ už video instaliacijos įrengimą.

- Gyvojo rožinio draugijos, Marijos Legiono ir kitų, su Marijos kultu susijusi informacija ir skelbimai nuo šiol bus talpinami skelbimų lentoje, esančioje prie centrinio katedros iėjimo ties aukų dėžute, skirta Marijos radijui.

NAUJI BAŽNYČIOS NARIAI

Joris-Paulius  

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos.

PRIĖMĖ SANTUOKOS SAKRAMENTĄ  

Dovydas ir Vaida

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos.

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE

Janina Kuzmienė 80 m.,

Konstancija Gaidžiūnienė 94 m.,

Petras Vytautas Narbutas 76 m.,

Tautvilis Inčiura 69 m.,

Petras Šipelis 88 m.

PARAPIJOS WC

Parapijos lauko tualetas paskutiniu metu nuolat niokojamas, todėl esame priversti laikinai jį uždaryti. Tikimės greitai sugauti piktavalius asmenis ir sustabdyti blogą darančiuosius. Esant reikalui prašome kreiptis į katedros darbuotojus, kurie leis pasinaudoti kitais parapijos namuose ar prie zakristijos esančiais tualetais. Atsiprašome už nepatogumus.

< atgal į sąrašą