KATEDROS NAUJIENOS | 2018-04-22

2018-03-12 | Klebonas
pnk-newss.png

POPIEŽIAUS INTENCIJA ŠĮ MĖNESĮ

popiezius

Bendroji: Meldžiamės, kad asmenys, atsakingi už ekonomikos planavimą ir valdymą, turėtų drąsos atsisakyti atmetimo ekonomikos ir sugebėtų atverti naujus kelius.

SVEIKINAME

Prisiminę 5-ąsias kunigystės metines nuoširdžiai sveikiname katedros vikarą Tomą Paliukėną ir linkime savo kunigišku pavyzdžiu liudyti Kristų bei būti geruoju ganytoju visiems broliams ir seserims.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

adoracija 2018

Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis.

- Gyvojo rožinio draugijos, Marijos Legiono ir kitų, su Marijos kultu susijusi informacija ir skelbimai nuo šiol bus talpinami skelbimų lentoje, esančioje prie centrinio katedros iėjimo ties aukų dėžute, skirta Marijos radijui.

NAUJI BAŽNYČIOS NARIAI

Kotryna

Tajus

Sveikiname ir linkime Dievo palaimos

TEGUL ILSISI RAMYBĖJE

Marija Angelė Šapnagienė, 83 m.

Nijolė Račinskienė, 63 m.

Adelė Anelė Zumbrielienė, 82 m.

Marijona Peleckienė, 88 m.

< atgal į sąrašą