KATEDROS NAUJIENOS | 2017-11-19

2017-10-27 | Klebonas
pnk-newss.png

ŠVENTOJO TĖVO INTENCIJA LAPKRIČIO MĖNESIUI

Už Azijos krikščionis, kad jie žodžiais ir darbais liudydami Evangeliją, skatintų dialogą, taiką ir abipusį supratimą, ypač su kitų religijų atstovais.

ATMINIMO DIENA

Lapkričio 19-oji – Pasaulinė žuvusiųjų eismo įvykiuose atminimo diena. Saugus eismas susideda iš kelio, automobilio ir žmogaus. Už sukeltus eismo įvykius ir jų pasekmes 90 procentų yra atsakingas žmogus. Būkime atsakingi saugaus eismo dalyviai. Prisiminkime ir pasimelskime už žuvusiuosius.

KINO FILMAS

Lapkričio 22 d. (trečiadienį) 17.30 val. Panevėžio kino teatre „Garsas“ bus rodomas filmas „Alfonsas Svarinskas“ (53 min.) Tądien peržiūroje dalyvaus filmo kūrybinė grupė.

NAMŲ LANKYMAS (KALĖDOJIMAS)

Artėjant Kalėdų šventėms pakvieskite kunigą į namus, kad galėtų palaiminti jus ir jūsų namus, aplankyti sergančiuosius ar senyvo amžiaus žmones, už juos pasimelsti švenčiant Atgailos, Ligonių Patepimo ir šv. Komunijos sakramentus. Kviečiame iš anksto registruotis ir pakalbinti kaimynus priimti Bažnyčios atstovą.

MARIJOS VALANDOS

Advento sekmadieniais 7.40 val. kviečiame drauge giedoti MARIJOS VALANDAS.

KALĖDAIČIAI

Pirmąjį advento sekmadienį 8 val. Mišiose bus pašventinti kalėdaičiai. Juos galima bus įsigyti prieš ir po Mišių arba raštinėje darbo dienomis.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Švč. Sakramentas adoracijai kasdien yra išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

DIEVO ŽODŽIO SKAITOVAI

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.

KATEDROS KNYGYNĖLIS

Maloniai visus kviečiame stabtelėti prie katedros knygynėlio ir įsigyti naujų leidinių, žurnalus „Artuma“ ir „Kelionė su Bernardinai.lt“, laikraštį „XXI Amžius“, žvakių, rožinių, maldynų ir kitų religinių suvenyrų.

Daugiau informacijos >>

DĖMESIO

- Tikinčiųjų ir visų katedros lankytojų saugumui šventorius ir katedros vidus stebimas ir įrašomas vaizdo kameromis.

- Gyvojo rožinio draugijos, Marijos Legiono ir kitų, su Marijos kultu susijusi informacija ir skelbimai nuo šiol bus talpinami skelbimų lentoje, esančioje prie centrinio katedros iėjimo ties aukų dėžute, skirta Marijos radijui.

REIKALINGA

Maloniai laukiame savanorių, norinčių ir galinčių pirmadieniais ir penktadieniais (ar kitu laiku) plauti katedros grindis.

Kreiptis į kleboną.

< atgal į sąrašą